معرفی و شرح وظایف آموزش

تعداد بازدید:۳۴۲۴

مسئول آموزش :خانم فریبا خالقدادی

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

شماره تماس :05432221271

شرح وظایف واحدآموزش

 • تشکیل پرونده آموزشی جهت دانشجویان جدیدالورود
 • جمع آوری نمرات و اعلام نتایج
 • انجام امورمربوط به نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان، ترک تحصیل و تمدیدسنوات و اشتغال به تحصیل
 • انجام امورمربوط به ثبت نام، انتخاب واحد وحذف و اضافه و تعیین اساتید و دعوت ازاساتید جهت شروع کلاسها
 • پیگیری فرایندآموزشی، آیین نامه های آموزشی و تهیه و پیش نویس فرمها و نامه های اداری
 • تهیه گواهی تدریس اساتید و پیگیری پرداخت حق التدریس اساتید
 • تهیه برنامه امتحانی و پیگیری و نظارت به برگزاری امتحانات پایان ترم
 • انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان
 • تهیه برنامه کلاسی
 • بایگانی مدارک و مکاتبات دانشجویان
 • کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول.
آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۳۹۵