شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۲۴۲

شرح وظایف معاونت پژوهشی :

  1- برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه گسترش فعالیتهای پژوهشی دانشکده در راستای اولویتهای پژوهشی دانشگاه

  2- اصلاح و تعدیل آئین نامه­های پژوهشی دانشکده

  3- ارائه خدمات مشاوره­ای در زمینه طرح­های تحقیقاتی و پایان نامه­های دانشجویی

  4- ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و تنظیم گزارش سالیانه

  5- برگزاری کارگاه­های پژوهشی بر اساس نیاز مخاطبین

  6- بررسی و ارزیابی ارتقاء اعضای هیات علمی

  7- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهره­گیری اعضای هیات علمی و دانشجویان از منابع اطلاعاتی

  8-برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده

  9- شرکت در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

 10-  شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه

  11- ارزشیابی فعالیت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۵