معرفی مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۴۴۷

جناب آقای نصرت الله مسینایی 

سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیک : nmasinaei@yahoo.com

تلفن : 32223948-054

فکس :32223943-05

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۶