مدیر تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۳۴۰

 

 

مدیر تحصیلات تکمیلی 


دکتر مهین نادری فر

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

tel.png

images.png

addressicon.png


 

 

 

سرفصل دروس                   فرم پیشنهاد عنوان                         فرم ها                                 اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

برنامه دفاعیه ها                  لیست پایان نامه ها                   آیین نامه ها                                   شرح وظایف کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی

آرایش دروس                    الویت های پژوهشی                 فرم سوگند نامه                               لیست دانشجویان کارشناسی ارشد درحال تحصیل

طرح درس ها                 راهنمای نگارش پژوپوزال          راهنمای کشوری اخلاق 

لاگ بوک                     راهنمای رفرونس نویسی

                                عناوین ثبت شده پایان نامه  / رساله

                               جدول ظرفیت رساله و پایان نامه اساتید

                               راهنمایی جدید نگارش پایان نامه /رساله

 

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۸