متفرقه

تعداد بازدید:۱۴۱۷

جلسه دفاع از پایان نامه آقای دهقان میر دانشجویی کارشناس ارشد پرستاری داخلی - جراحی

جلسه دفاع از پایان نامه آقای جاسم اله یاری دانشجویی کارشناس ارشد پرستاری داخلی - جراحی

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پرستاری ورودی بهمن ۹۲ مورخ۹۶/۹/۲۳

 

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی 96

 

تقدیر و تشکر از اعضای هئیت علمی به مناسبت بزرگداشت مقام استاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۶