معرفی معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۲۱۰۶

 

دکتر محمدرضا فیروزکوهی ( دانشیار )

 

  دکترای آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  آدرس محل کار: دانشکده پرستاری و مامایی زابل

  شماره تلفن محل کار :   32223948-054

 آدرس پست الکترونیکی: firouzkohi@gmail.com      -    m.firouzkohi@yahoo.com

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۶