تاریخچه دانشکده

تعداد بازدید:۱۹۸

درباره دانشکده

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل به عنوان اولین مرکز آموزش عالی در سال 1370 با پذیرش 25 دانشجو در رشته پرستاری و 25 دانشجو در رشته مامایی  شروع بکار نمود .  این دانشکده با پذیرش دو گروه روزانه و شبانه به کار خود ادامه داده . در حال حاضر این دانشکده مبادرت به پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری ، کارشناسی پرستاری پیوسته ، رشته کارشناسی مامایی پیوسته و نا پیوسته ،رشته کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی ورشته کاردانی فوریت های پزشکی می نماید.این دانشکده در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهورس اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل دانشگاه علوم پزشکی زابل از سال 1379از دانشکده های مهم  این دانشگاه می باشد.

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸