تیم آموزشی فوریت های پزشک

تعداد بازدید:۱۲۱۰

اعضای تیم آموزشی فوریت های پزشکی:

اقای عزیز شهرکی واحد(رئیس تیم)

آقای دکتر کاوه تبریزیان

اقای دکتر غلامعلی رفعت

آقای حسین شهدادی

آقای داریوش رستمی

آقای علی خسروی

آقای علی منصوری

خانم الهام شهرکی مقدم

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۵