معرفی مدیرگروه

تعداد بازدید:۱۳۷۴

 

جناب آقای عزیز شهرکی واحد

سوابق تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری(گرایش داخلی - جراحی)

پست الکترونیک : Azizshahraki@zbmu.ac.ir 

تلفن : 09153423169

فکس :32223943- 054

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۶