دبیر انجمن علمی دانشجویان پرستاری

تعداد بازدید:۱۳۱۰

 

آقای سجاد شیخ

دانشجوی ترم 5 پرستاری

آدرس پست الکترونیکی:sajjadsheykh7@gmail.com

آدرس کانال تلگرامی انجمن علمی پرستاری:t.me/znsa-zbmu

 

انجمن علمی دانشجویان پرستاری:

انجمن علمی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل  پس از دریافت مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین دانشگاه علوم پزشکی زابل و اساسنامه مربوطه در مورخ 95/8/26 فعالیت خود را به منظور حمایت از فعالیتهای خودجوش علمی و پژوهشی دانشجویان و هدایت آنها در مسیر بالندگی علمی وگسترش فرهنگ مشارکت و همکاریهای گروهی در عرصه های علمی- پژوهشی آغاز نمودند

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۶