معرفی واحد

تعداد بازدید:۱۴۱۷


 

مسئول واحد پراتیک: سرکار خانم بندانی

 

 

معرفی واحد :

واحد پراتیک دانشکده پرستاری و مامایی به نحوی طراحی شده است که با فراهم آوردن امکانات و تجهیزات بیمارستانی و وسایل  کمک آموزشی فرصتی ایجاد می کند که دانشجویان قبل از گذراندن واحدهای کار آموزی و کارورزی و فعالیت درعرصه بیمارستان و جامعه با استفاده از منابع موجود و تحت نظارت اساتید با تجربه از طریق اجرای پروسیجرها بر روی مانکن های موجود  ،مهارتهای بالینی و ارتباطی کارا و مناسب را در این واحد تجربه و با دریافت بازخورد فوری ایرادات کار خود را مرتفع می سازند .

 

تجهیزات وامکانات این واحد :

 

 

 

 

این واحد دارای 5 اتاق می باشد که شامل :

  • اتاق کار دانشجویان پرستاری: شامل کلیه امکانات و تجهیزات بیمارستانی جهت آموزش و کسب مهارت دانشجویان پرستاری در زمینه ارائه مراقبت پرستاری به بیمار می باشد . این واحد دارای وسایل و تجهیزات جهت کنترل علایم حیاتی ،تجویز داروهای خوراکی و تزریقی ، سرم درمانی ،پانسمان و بخیه،اکسیژن رسانی سوندگذاری وسایل معاینات فیزیکی و اوراق بیمارستانی می باشد.
  • اتاق کار دانشجویان مامایی: شامل کلیه تجهیزات مامایی جهت آموزش مراقبت های زنان و زایمان و نوزادی به دانشجویان این رشته می باشد که نظیر ماکت معاینات اختصاصی بارداری، ماکت سمع صدای قلب جنین، ماکت معاینه پستان، ماکت توشه واژینال و .... می باشد .
  • اتاق کار دانشجویان هوشبری و اتاق عمل و فوریت های پزشکی: این اتاق دارای تجهیزات و امکانات به منظور آموزش احیاء و انتوباسیون ) لوله گذاری نای ( بزرگسال و نوزاد و وسایل اتاق عمل می باشد .
  • رختکن
  • اتاق جهت مشاهده فیلم های آموزشی

 

  1. رسالت مرکز آموزش مهارتهای بالینی دستیابی به اهداف زیر می باشد:

ارتقاء سلامت وکیفیت مراقبت از بیماران وارتقاء توانمندی ها ومهارتهای عملی کارآموزان و کارورزان  با آموزش مهارتهای بالینی و ارتباطی و ایجاد شبیه سازی واقعی یک محیط بالینی از طریق:

1-  ایجاد محیطی ایمن برای تدریس وفراگیری مهارتهای بالینی از طریق برگزاری دوره ها وکارگاههای آموزشی بااستفاده از وسایل کمک آموزشی،رایانه،مولاژ ومانکن های آموزشی وCD

2- نوآوری در زمینه ارائه روشهای تدریس مهارتهای بالینی وارتباطی

3- ایجاد بستری مناسب جهت خودآموزی با استفاده از جزوات آموزشی،مولاژها،ویدئو و رایانه

4- تامین فضای مطمعن و مناسب جهت برگزاری امتحانات عملی و اطمینان از سنجش درست مهارت های کسب شده

 

 

قوانین و وظایف الزامی جهت حضوردر پراتیک

 

اتاق پراتیک تجسمی از محیط بیمارستان است. لذا رعایت قوانین حرفه ای ذیل جهت حضور و استفاده از ساعات درسی و تمرین مهارتهای بالینی الزامی است.

۱- رعایت حجاب، پوشش شئونات اسلامی و پوشیدن لباس فرم مخصوص محیط های بالینی الزامی است.دانشجو بدون فرم مقرر اجازه حضور درکلاس درس یا تمرین را ندارد (خانم ها: روپوش سفید- مقنعه وشلوار سرمه ای (آقایان: روپوش سفید - شلوار سرمه ای)

لازم به ذکر است جنس شلوار مورد استفاده پارچه یا کتان باشد و از پوشیدن شلوار جین خودداری گردد

2-  دانشجویان بایددرتمامی ساعت های آموزشی،ظاهری متناسب باموقعیت حرفه ای خودداشته باشند . رعایت موارد ذیل ضروری می باشد :

به دلیل افزایش انتقال عفونت وآسیب به افراد و تجهیزات ، ناخن ها بایدکوتاه وتمیز و پیراسته باشند .- پیرایش موی سروصورت باید ساده وکوتاه وبه دورازمدهای افراطی باشد- ظاهرافراد ساده،مرتب ودرعین حال بدون آرایش باشد. دگمه های مانتو یا روپوش نیز بسته باشند.
3 -تلفن همراه در کلاس مهارتهای بالینی وساعت تمرین خاموش باشد.
4- هر گونه خوردن و آشامیدن در محیط مهارت های بالینی ممنوع است.
5-دانشجو موظف است راس ساعت مقرر وارد کلاس و بعد از اتمام زمان از کلاس خارج شود .حضور و غیاب  دانشجویان ثبت می گردد .
6- از آوردن هر گونه وسایل اضافی به پراتیک خودداری نمایید.

۷- رعایت اصول اخلاقی،حقوق دیگران،ادب واحترام،فروتنی،اخلاق و آداب اسلامی متناسب با شان یک فرد دانشگاهی و همچنین از شوخی ها و خنده های بی مورد در کلاس های عملی اجتناب شود .
8- گروه بندی دانشجویان توسط اساتید انجام می گیرد و پس از آن امکان جابه جایی در گرو ه ها وجود ندارد.
9- برای هرگروه یک سرگروه تعیین می شود،که موظف است تغییرات برنامه کلاسی وساعات تمرین را به اطلاع دانشجویان گروه برساند وهمچنین موظف است قبل از حضور استاد در کلاس وسایل مورد نیاز پراتیک راتحویل بگیرد و بعداز اتمام زمان کلاس آنها را به مسئول پراتیک تحویل دهد.
10- دانشجویان هر گروه پس از تدریس یا تمرین مهارت ها به صورت نوبتی موظف به جمع آوری وسایل وشست وشو ومرتب کردن اتاق تمرین هستند.
10- تمام وسایل مورد استفاده حتی مانکن ها پس از استفاده در محل خود قرار گیرند.
11- دانشجویان باید روش صحیح کار بر روی مانکن یا ماکت را توسط استاد مربوطه آموزش ببینند و بعد آن را روی مانکن انجام دهند تا به مولاژ آسیب نرسد.
12- از انداختن اشیای تیز و برنده در داخل سطل ها خود داری نمایید. جهت ایمنی ، وسایل تیز و برنده را در داخل سطل درب دار مخصوص safty box  بیندازید.
13-درخواست کلاس ها ، تمرین و ... فقط با هماهنگی کارشناس مسئول پراتیک صورت پذیرد.

14-در کلاسهای عملی حق غیبت وجود ندارد و در صورت غیبت فرد امکان برگزاری کلاس جبرانی برای آن فرد وجود نخواهد داشت.

15- در طول زمان کلاس دانشجو حق نشستن بجز در موارد استثنایی با اجازه مدرس را ندارد تا بتواند آمادگی جسمانی لازم برای گذراندن شیفتهای کاری را در آینده کسب نماید.

16- در زمانیکه مدرس به توضیح پروسیجر مورد نظر می پردازد دانشجو موظف است تمامی تمرکز و توجه خود را معطوف توضیحات مدرس نموده و از توجه به اطراف، گوشی، دوستان و ... اجتناب نماید.

17- در صورت عدم رعایت موارد فوق ؛ موارد تخلف به مربیان مربوطه گزارش و در ارزشیابی دانشجویان منظور خواهد شد.

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۳۹۸