آلبوم تصاویر

تعداد بازدید:۱۷۰۹

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 


تقدیراز اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت بزرگداشت مقام استاد در تاریخ 96/2/17

 

دانشجویان فوریتهای پزشکی ورودی 96

 

دانشجویان فوریتهای پزشکی ورودی94

 

دانشجویان پرستاری ورودی 93

 

دانشجویان رشته مامایی ناپیوسته ترم 3

 

دانشجویان رشته مامایی ناپیوسته ورودی 95

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۶