رسالت و اهداف

رسالت 

این دانشکده در نظر دارد ضمن در نظر گرفتن مکارم اخلاق، با بهره گیری از فن آوریهای نوین آموزشی و ایجاد فضای تعالی توام با خلاقیت و نوآوری ضمن حمایت اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و رفع مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده، به تعلیم و تربیت دانش آموختگان متعهد و خلاق در جهت توسعه سلامت جامعه بپردازد.

دورنما

رسالت دانشکده پرستاری و مامایی زابل تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز سلامت جامعه با سطح مناسب آموزشی می باشد که از طریق فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده، هدایت و انجام پژوهش در آموزش، آموزش اعضا هیئت علمی و ارزشیابی مستمر تحقق می‌یابد. این دانشکده جهت ارتقای آموزش، مسئولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به اهداف سازمانی، حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه کوشش می‌کند.

اهداف کوتاه مدت

-  ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

- ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی

- برنامه های مدون علمی برای افزایش توان علمی پرستاران

- تقویت نسبت استاد به دانشجو

- هدایت پژوهش های دانشکده به سمت اولویت های تحقیقاتی دانشگاه استان و منطقه

- گسترش سطح تحصیلات کارکنان و فارغ التحصیلان کاردانی فوریت های پزشکی

 

اهداف بلندمدت

-گسترش سطح تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش‌های مختلف

- گسترش روابط علمی و پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی

- توسعه کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و فناوری اطلاعات

- افزایش رتبه علمی دانشکده

- توسعه امکانات و تسهیلات رفاهی دانشجویی و کارکنان

- جذب دانشجو در سطح بین الملل

 

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۶۵