معرفی مدیر تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۹۸۰

 

دکتر مهین نادری فر

عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس محل کار: دانشکده پرستاری و مامایی زابل

آدرس پست الکترونیکی:graduatezabol@zbmu.ac.ir

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۷