معرفی و وظایف

تعداد بازدید:۱۳۳۷

رسالت اداره آموزش:

*برنامه ریزی, سازمان دهی, هماهنگی امور آموزشی دانشجویان در راستای رسالت دانشکده

* کنترل و نظارت در اجرای قوانین و مقررات آموزشی

معرفی:

 

اداره آموزش در حوزه معاونت آموزشی دانشکده ومدیریت کل امور آموزشی دانشگاه است که شامل قسمتهای مختلف: امور برنامه ریزی مربوط به رشته های تحصیلی دانشکده و نمرات و فارغ التحصیلان می باشد.

 مهمترین وظایف:

 

* اجرای کلیه مقررات آموزشی از طریق ارتباط با مدیریت کل امور آموزشی دانشگاه

* ثبت نام و تعیین ، حذف و تغییر واحدهای درسی دانشجویان

* ثبت و برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکده و دانشگاه

* تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی

* کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده و ارسال گزارش به معاونت آموزشی دانشگاه

* کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی

* انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان شبانه مانند تعیین میزان شهریه

* انجام امور آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر مانند اعلام وضعیت تحصیلی, ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل, تعداد ترم مشروطی

* انجام امور آموزشی دانشجویان مانند درخواست مرخصی تحصیلی, گواهی اشتغال به تحصیل, تطبیق واحد های گذرانده, انصراف از تحصیل, ترک تحصیل, انتقال, تغییر رشته, مهمان و تسویه حساب و ...

* بررسی و کنترل واحد های گذرانده و باقیمانده دانشجویان درترم تسویه

* تنظیم و اعلام برنامه امتحانات, برنامه مراقبین و ممتحنین, برگزاری امتحانات و گزارش اجرای امتحانات

* تحویل کارنامه ترمی به اساتید راهنما و حل مشکلات آموزشی دانشجویان مانند ترم مشروطی, سنوات آموزشی ...

* کنترل و بررسی کارنامه ها و عدم بدهی از صندوق رفاه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته در مقطع قبلی

* اعلام اسامی دانشجویان مشروط, اخراج آموزشی و دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد ننموده اند به مدیریت کل امور آموزشی دانشگاه

* دریافت لیست نمرات پایان ترم, انجام امور اصلاح نمره و ارسال به مدیریت کل امورآموزشی دانشگاه

* انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان

* انجام امور مربوط به بایگانی پرونده دانشجویان

* تکمیل فرم های مربوط به قرار داد حق التدریس و گواهی تدریس اساتید مطابق دستور

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵